سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

احمد یوسفی

جملگی در حکم سه پروانه ایم

در جهان عاشقان افسانه ایم 

اولی خود را به شمع نزدیک کرد 

گفت: آی ، من یافتم معنای عشق

دومی نزدیک شعله بال زد 

گفت: حال ، من سوختم در سوز عشق

سومی خود داخل آتش فکند

آری آری این بود معنای عشق

 
تاریخ : چهارشنبه 88/8/27 | 11:50 عصر | نویسنده : احمد یوسفی | نظر