سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حلول سال نورابه همه دوستان تبریک عرض مینمایم

ما پیام عید رهبر را چو مصحف می کنیم

مثل دستورالعمل همواره مصرف می کنیم

 کوری چشم سران فتنه   وبیگانگان

چشم آقا! کار وهمت رامضاعف می کنیم
تاریخ : یکشنبه 89/1/15 | 12:16 صبح | نویسنده : احمد یوسفی | نظر