سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شیطان به حضور حضرت موسی آمد و گفت : آیا می خواهی به تو هزار و سه پند بیاموزم .
در همین حال جبرئیل وارد شد و عرض کرد : ای موسی خداوند می فرماید هزار پند او فریب است ،

 اما 3 پند او را بشنو . موسی هم به شیطان گفت : سه پند از هزار و سه پندت را بگو .
شیطان گفت :
1  چنانچه در خاطرت انجام دادن کار نیکی را گذراندی ، برای انجام آن شتاب کن و گرنه تو را پشیمان می کنم .
2  اگر با زنان بیگانه و نا محرم نشستی ، غافل از من مباش که تو را به گمراهی وادار می کنم .   

 3 چون خشم و غضب بر تو مستولی شد ، جای خود را عوض کن و گرنه فتنه به پا می کنم.
تاریخ : جمعه 88/12/28 | 3:35 عصر | نویسنده : احمد یوسفی | نظر