سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطمنطتنمتنم

امروز برای شهدا وقت نداریم 

ای داغ دل لاله تو را وقت نداریم 

با جضرت شیطان سرمان گرم گناه است 

مابهر ملاقات خدا وقت نداریم  چون فرد مهمی شده نفس دغل ما 

اندازه ی یک قبله دعا وقت نداریم 

درکوفه تن غیرت ما خانه نشین است 

بهر سفر کرببلا وقت نداریم  تقویم گرفتاری ما پرشده از زر 

ای داغ دل لاله تو را وقت نداریم 

هرچندکه خوب است شهیدانه بمیریم 

خوب است ولی حیف که ما وقت نداریم
تاریخ : سه شنبه 90/6/22 | 12:21 صبح | نویسنده : احمد یوسفی | نظر