سفارش تبلیغ
صبا ویژن

احمد یوسفی

دختر بدر و دجی امشب سه جا دارد عزا / گاهی میگوید پدر گاهی حسن گاهی رضا ....

 ماه فروماند از جمال محمد/ سرو نباشد به اعتدال محمد/ قدر فلک را کمال و منزلتی نیست/ در نظر قدر با کمال محمد /

وعده‌ی دیدار هر کسی به قیامت / لیله‌ی اسری شب وصال محمد/ آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی/ آمده مجموع در ظلال محمد/

عرصه‌ی گیتی مجال همت او نیست/ روز قیامت نگر مجال محمد/ وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس / بو که قبولش کند بلال محمد/ 
تاریخ : چهارشنبه 89/11/13 | 2:19 صبح | نویسنده : احمد یوسفی | نظر