سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یه روز یه لره…

یه روز یه ترکه…
یه روز یه قزوینه…
یه روز یه اصفهانه ...

74524525
مثل مرد جلو دشمن وایسادن تا کسی نگاه چپ به  دبن  و خاک و ناموسمون  نکنه.
لره…بروجردی بود
ترکه… باکری بود
قزوینیه…بابایی بود
اصفهانیه… همت بود
تاریخ : پنج شنبه 93/2/11 | 11:56 عصر | نویسنده : احمد یوسفی | نظر