شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خادم حرم امام رضا (ع) : دختــر بچـه شفا گرفتــه بـود ازش سوال کردم چه ديــدي و چه شنيـدي ؟ دختــرک بـا آرامشي خاص گفت هيچ . فقط پــدرم را خبـر کنيــد ! پـــدرش را آوردنـــد . گفت : بابا ، امـام رضـا بهم گفت : بـه بابات بــگو بـه خواهرم چيــزي نگه ! پــدر بـه خادم گفت : دخيل کـه بستم بـه امـام رضــا گفتـم : مي خواي دختــرمو شفا نـدي شفا نــده . اما بــرگردم قـم بــه خواهرت گلايــه ميكنم . . .
رزگل
:(
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top