شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
من.تو.خدا
سلام؛ با اين مطلب موافقم..همه چيزرو عادي کردن...خيلي از کارهاي نادرست رو مردم از همين صداوسيما ياد گرفتن؛متأسفانه...
رگ روح
به نظر من سازنده سريال مي خواسته الگويي غلط را به زنان معرفي کند ولي دختران و زنان با درک بالا بيشتر از چهره کيميا متنفر شدند تا اينکه از او الگو برداري کنند .
بيچاره آرش
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top