قرمز سبز آبي خاکستري
بردباري جامه دانشمند است، پس مبادا كه آن را برتن نكني . [امام باقر عليه السلام ـ در نامه اش به سعد خير ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت