شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ همه دارند به پا بوسي تو مي آيند طبق معمول من بي سرو پا جا مانده ام...
http://parsiyar.ir/zeynabsadat/Feeds/9016938/:)
با همين سوز که دارم بنويسيد حسين هرکه پرسيد ز يارم بنويسيد حسين ثبت احوال من از ناحيه ي ارباب است همه ي ايل وتبارم بنويسيد حسين هيچ شعري ننويسيد به روي کفنم با گل تربت يارم بنويسيد حسين هرکه پرسيد چه دارم دگر از دار جهان همه ي دار وندارم بنويسيد حسين خانه ي آخرتم هست قدمگاه حبيب به روي سنگ مزارم بنويسيد حسين
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top