بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ همه دارند به پا بوسي تو مي آيند طبق معمول من بي سرو پا جا مانده ام...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
http://parsiyar.ir/zeynabsadat/Feeds/9016938/:)
با همين سوز که دارم بنويسيد حسين هرکه پرسيد ز يارم بنويسيد حسين ثبت احوال من از ناحيه ي ارباب است همه ي ايل وتبارم بنويسيد حسين هيچ شعري ننويسيد به روي کفنم با گل تربت يارم بنويسيد حسين هرکه پرسيد چه دارم دگر از دار جهان همه ي دار وندارم بنويسيد حسين خانه ي آخرتم هست قدمگاه حبيب به روي سنگ مزارم بنويسيد حسين
ساعت ویکتوریا