قرمز سبز آبي خاکستري
هر كه ما اهل بيت را دوست بدارد و محبّتما در دلش تحقّق يابد، چشمه هاي حكمت بر زبانش جاريمي شود. [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت