بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ سپاهي به نام يزيد و ابن‌زياد با شعار «يزيد و ابن‌زياد شهيد شدند» در پاکستان دست به راهپيمايي زده است. اين افراد با عقبه مالي وهابيت دست به اين اقدامات تفرقه افکنانه مي‌زند.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
به هوش باشيم
به هوش باشيم - احمد يوسفي20
ساعت دماسنج