شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سپاهي به نام يزيد و ابن‌زياد با شعار «يزيد و ابن‌زياد شهيد شدند» در پاکستان دست به راهپيمايي زده است. اين افراد با عقبه مالي وهابيت دست به اين اقدامات تفرقه افکنانه مي‌زند.
به هوش باشيم
به هوش باشيم - احمد يوسفي20
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top