شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سپاهي به نام يزيد و ابن‌زياد با شعار «يزيد و ابن‌زياد شهيد شدند» در پاکستان دست به راهپيمايي زده است. اين افراد با عقبه مالي وهابيت دست به اين اقدامات تفرقه افکنانه مي‌زند.
به هوش باشيم
به هوش باشيم - احمد يوسفي20
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top